Referencje

Jej wiedza merytoryczna i doświadczenie w zakresie małej architektury bardzo dobrze przełożyły się na realizację projektu, w szczególności w doborze roślin, rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, koncepcji zagospodarowania wraz z nasadzeniami, układem ścieżek i kącików edukacyjnych. (…) Panią Joannę Kowalską rekomenduję  wszystkim, którzy cenią sobie profesjonalizm, doświadczenie, wysoką jakość usług i niepowtarzalny design.


Katarzyna Kwaśniak
kierownik gospodarczy SP nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu

Katarzyna Kwaśniak kierownik gospodarczy SP nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu

Pani Joanna Kowalska wywiązała się ze swoich zadań terminowo, starannie i z pełnym zaangażowaniem. Ponadto wykazała się dużą wiedzą merytoryczną i doświadczeniem w doborze roślin. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów naszej współpracy, dlatego Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Energetyk rekomenduje Panią Joannę Kowalską jako osobę kompetentną i profesjonalną.


Maciej Zięba
prezes zarządu, Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk” we Wrocławiu

Maciej Zięba prezes zarządu, Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk” we Wrocławiu Roman Czarnecki zastępca prezesa zarządu, Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk” we Wrocławiu

Pani Joanna aktywnie brała udział w doborze zaproponowanych w projekcie gatunków roślin i ich kompozycji oraz materiałów czy obiektów małej architektury. (…) Pani Joanna profesjonalnie wywiązała się z powierzonych zadań, wykazując się kreatywnością, starannością i samodzielnością. (…) Firma MWS – Marta Weber-Siwirska rekomenduje Panią Joannę Kowalską jako kompetentnego i rzetelnego architekta krajobrazu.


Marta Weber-Siwirska
specjalista kształtowania terenów zieleni, właściciel firmy MWS – Marta Weber-Siwirska

Marta Weber-Siwirska specjalista kształtowania terenów zieleni, właściciel firmy MWS – Marta Weber-Siwirska adiunkt Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

(…) p. Jacek Kuśmierski zapoznał się z zasadami prawnej ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, oraz specyfiką pracy w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Powierzone zadania wykonywał z zawodowym zaangażowaniem, wykazując się samodzielnością i własną inicjatywą, jak również pełnym opanowaniem warsztatu pracy.


Robert Kola
kierownik oddziału terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Toruniu

Robert Kola kierownik oddziału terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Toruniu

Wszystkie zadania zostały wykonane na wysokim poziomie oraz z dużą wyobraźnią i kreatywnością. Swoją wiedzę na temat architektury krajobrazu wykorzystał do stworzenia materiałów edukacyjnych dla młodzieży. Współpraca z nim była bardzo dobra.


Agnieszka Gola
kierownik Działu Edukacyjnego Muzeum Architektury we Wrocławiu

Agnieszka Gola kierownik Działu Edukacyjnego Muzeum Architektury we Wrocławiu

Biorąc pod uwagę zaangażowanie, staranność i odpowiedzialność Pana Jacka przy wykonywaniu powierzonych zadań pozytywnie opiniuję przebieg praktyki, wystawiając ocenę bardzo dobrą.


Barbara Ważyńska
kierownik Biura Administracyjno-Gospodarczego, Urząd Miejski w Radomiu

Barbara Ważyńska kierownik Biura Administracyjno-Gospodarczego, Urząd Miejski w Radomiu

Pani Joanna Kowalska czynnie uczestniczyła w prowadzonych postępowaniach administracyjnych i wizjach w terenie. Wykazała się dużym zaangażowaniem, obowiązkowością i sumiennością powierzonych jej obowiązków.


Danuta Czarnecka
Inspektor ds. gospodarki przestrzennej

Danuta Czarnecka Inspektor ds. gospodarki przestrzennej

Dział Inwestycji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach potwierdza, że otrzymał projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu przy budynku (…) Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM w Katowicach przy Medyków 8b. Potwierdzam również, iż wymienione materiały zostały użyte do opracowania postępowania przetargowego na wykonawstwo robót.


inż. Tomasz Kowalski
kierownik Działu Inwestycji / w organizacji / Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

inż. Tomasz Kowalski kierownik Działu Inwestycji / w organizacji / Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Z powierzonych zadań Pan Jacek Kuśmierski wywiązał się terminowo, profesjonalnie i zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Naszą współpracę określamy jako satysfakcjonującą i zamierzamy ją w przyszłości kontynuować. Rekomendujemy Pana Jacka jako rzetelnego architekta krajobrazu.


Jarosław Małecki
architekt krajobrazu, dyrektor firmy ARLAN Architekci Krajobrazu w Toruniu

Jarosław Małecki architekt krajobrazu, dyrektor firmy ARLAN Architekci Krajobrazu w Toruniu

Pan Jacek profesjonalnie wywiązał się z powierzonych zadań, wykazując się dużą starannością, zaangażowaniem     i samodzielnością. Zlecenie zostało wykonane terminowo, w pełni realizując oczekiwania inwestora. Firma MWS – Marta Weber-Siwirska rekomenduje Pana Jacka Kuśmierskiego jako kompetentnego architekta krajobrazu.


Marta Weber-Siwirska
specjalista kształtowania terenów zieleni, właściciel firmy MWS – Marta Weber-Siwirska
adiunkt Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Marta Weber-Siwirska specjalista kształtowania terenów zieleni, właściciel firmy MWS – Marta Weber-Siwirska adiunkt Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Zaświadczam, że Pani Joanna Kowalska brała udział w wykonywaniu dokumentacji projektowej dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, a także zgłębieniem dodatkowych informacji z zakresu ogrodów sensorycznych i doświadczalnych. (….) Projekt powstał przy współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym oraz Zakładem Zieleni Miejskiej w Katowicach i został zatwierdzony do realizacji.


Marta Weber-Siwirska
specjalista kształtowania terenów zieleni, właściciel firmy MWS – Marta Weber-Siwirska
adiunkt Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Marta Weber-Siwirska specjalista kształtowania terenów zieleni, właściciel firmy MWS – Marta Weber-Siwirska adiunkt Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Pan Jacek Kuśmierski wykazał się kreatywnością i starannością. Do powierzonych zadań podszedł z pełnym profesjonalizmem, a wyniki jego pracy odznaczają się wysoką jakością. Bardzo dobra współpraca pozwala nam rekomendować Pana Jacka jako sprawdzonego partnera w branży architektury krajobrazu.


Karolina Rządkowska
architekt krajobrazu, studio architektoniczne Clue Design s.c. we Wrocławiu

Karolina Rządkowska architekt krajobrazu, studio architektoniczne Clue Design s.c. we Wrocławiu

Jej wiedza merytoryczna i doświadczenie w zakresie małej architektury bardzo dobrze przełożyły się na realizację ww. projektu, w szczególności w doborze roślin, rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, koncepcji zagospodarowania wraz z nasadzeniami, układem ścieżek i kącików edukacyjnych. (…) Panią Joannę Kowalską. rekomenduję  wszystkim którzy cenią sobie profesjonalizm, doświadczenie, wysoką jakość usług i niepowtarzalny design.


Maciej Zięba
prezes zarządu, Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk” we Wrocławiu

Roman Czarnecki
zastępca prezesa zarządu, Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk” we Wrocławiu

Maciej Zięba prezes zarządu, Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk” we Wrocławiu Roman Czarnecki zastępca prezesa zarządu, Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk” we Wrocławiu

Pan Jacek wykonywał swoje obowiązki sumiennie i z pełnym zaangażowaniem. W trakcie współpracy zdobył wiele nowych umiejętności, dzięki czemu wykazywał sporą samodzielność. Kontakt przebiegał sprawnie. Naszą współpracę oceniam na bardzo dobrą. Wytwórnia tlenu rekomenduje Pana Jacka jako solidnego i godnego zaufania pracownika w branży ogrodniczej.


Michał Kubera
właściciel firmy Wytwórnia tlenu

Michał Kubera właściciel firmy Wytwórnia tlenu

Pan Jacek wykazał się kondycją fizyczną, sprawnością i odpornością na często trudne warunki pracy. Szybko przyswoił niezbędną wiedzę oraz umiejętności. Swoim zaangażowaniem i solidnością miał istotny wpływ na wysoką jakość wykonanych prac.


Jerzy Andrzejewski
właściciel Zakładu Usług Wysokościowych “Czogori” we Wrocławiu

Jerzy Andrzejewski właściciel Zakładu Usług Wysokościowych “Czogori” we Wrocławiu

Biorąc pod uwagę zaangażowanie, staranność i odpowiedzialność Pana Jacka przy wykonywaniu powierzonych zadań pozytywnie opiniuję przebieg praktyki, wystawiając ocenę bardzo dobrą.


Michał Kubat
dyrektor firmy PHU BRATEK-OGRODY w Radomiu

Michał Kubat dyrektor firmy PHU BRATEK-OGRODY w Radomiu

Jest osobą potrafiącą sprawnie organizować pracę oraz konsekwentnie realizować wyznaczone zadania. Z pełną odpowiedzialnością, w uznaniu wiedzy i predyspozycji zawodowych, polecam Panią mgr inż. arch. kraj. Joannę Kowalską.


Dr inż. Arch. Renata Gubańska
adiunkt Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Dr inż. Arch. Renata Gubańska adiunkt Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Projekt został zrealizowany terminowo i zgodnie z ustalonymi warunkami oraz moimi oczekiwaniami a wykonawca wykazywał się dużym profesjonalizmem i rzetelnością przy realizacji prac. Moim zdaniem Pani Joanna Kowalska jest godnym polecenia partnerem do współpracy.


Marta Marek

Marta Marek

Pani Joanna Kowalska wykonała inwentaryzację stanu istniejącego i szczegółową koncepcję doboru roślin. Powierzone zadania wykonała terminowo, z zaangażowaniem i twórczo.


Marian Piszczek
właściciel firmy „LEDUM” we Wrocławiu

Marian Piszczek właściciel firmy „LEDUM” we Wrocławiu

Swoje prace wykonywała z zaangażowaniem i chęcią nauki. Pani Joanna okazała się osoba punktualną i dokładną.


Magdalena Grün
Inter-Plant Centrum Ogrodnicze

Magdalena Grün

Pan Jacek wywiązał się ze swojego zadania starannie i sumiennie. Wyniki pracy świadczą o jego zaangażowaniu oraz solidności. Dlatego też rekomendujemy Pana Jacka Kuśmierskiego potencjalnym klientom jako osobę profesjonalną i godną zaufania.


Michał Kott
Prywatne Przedszkole Artystyczno-Językowe “Chatka Niedźwiadka” we Wrocławiu

Michał Kott Prywatne Przedszkole Artystyczno-Językowe “Chatka Niedźwiadka” we Wrocławiu

Pan Jacek wykazał się sumiennością, dokładnością oraz zaangażowaniem w powierzone mu zadanie. Współpraca przebiegała sprawnie i bez żadnych zastrzeżeń.


Iwona Kwietniewska
właściciel restauracji Tasty-Food w Radomiu

Iwona Kwietniewska

Joanna Kowalska brała udział w projekcie społeczno-dydaktycznym, którego celem jest aktywizacja placu Daniłowskiego we Wrocławiu. Udział w projekcie wymagał dużego zaangażowania równocześnie podnosząc społeczne kompetencje i zwiększając umiejętność współpracy z różnymi grupami społecznymi.


dr hab. inż. arch. Aleksandra Lis
adiunkt Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

dr hab. inż. arch. Aleksandra Lis adiunkt Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Napisz do nas
1
Close chat
Witaj! Dziękujemy za wizytę u nas. Kliknij przycisk start i napisz do nas.

Start