Projekt rewaloryzacji parku

Strona główna » Oferta » Projekt rewaloryzacji parku
Obiekty zabytkowe

Otoczenie obiektów zabytkowych takich jak pałace czy dworki wymaga szczególnej uwagi. Projekt rewaloryzacji ma na celu przywrócenie dawnego charakteru zabytkowego założenia, poprzez odtworzenie ducha epoki, w której zaprojektowano dawny ogród czy park.

Wiedza na temat dawnych założeń ogrodowych i doświadczenie podczas pracy przy zabytkowych obiektach oraz przeprowadzenie szczegółowych analiz historycznych miejsca, pozwalają nam stworzyć wyjątkową przestrzeń oddającą charakter i klimat założenia. Opracowujemy dokumentacje niezbędne i wymagane przez urzędy ochrony zabytków.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
+48 532 529 126 biuro@sztukakraj.pl
Zobacz odpowiedzi na najczęstsze pytania:
FAQ / Pomoc
Projekt zieleni przy obiektach zabytkowych zawiera m.in.:
  • szczegółową inwentaryzację dendrologiczną
  • gospodarkę drzewostanem
  • analizę wieku drzew
  • studia i analizy przedprojektowe
  • kwerendę historyczną
  • projekty rewaloryzacji i rewitalizacji
  • prace projektowe zawierają: studium wykonalności zamierzeń projektowych, koncepcja programowo-przestrzenna, projekt koncepcyjny, program funkcjonalno-przestrzenny, projekt zagospodarowania terenu
  • projekty szczegółowe: szaty roślinnej, ciągów komunikacyjnych i nawierzchni, małej architektury.

Od czego zależy cena projektu?

Cena projektu jest uzależniona od zakresu prac projektowych oraz wielkości projektowanej powierzchni. Każdy teren wyceniamy indywidualnie proponując rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb i budżetu. W skład ceny wchodzą również spotkania z projektantami i wizja w terenie.

Chcesz wiedzieć ile kosztowałby projekt dla Twojej inwestycji? Skontaktuj się z nami a przygotujemy dla Ciebie wycenę.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
+48 532 529 126 biuro@sztukakraj.pl
Zobacz odpowiedzi na najczęstsze pytania:
FAQ / Pomoc