Obiekty zabytkowe

Projekt rewaloryzacji przyzamkowego parku w Karpnikach

Informacje ogólne:
Lokalizacja: Karpniki, woj. dolnośląskie
Stan obecny: teren płaski i podmokły, ze stawami, w otoczeniu pól i łąk, zaniedbany folwark i park krajobrazowy z I poł. XIX w. otaczający neogotycki zamek (remontowany z przeznaczeniem na hotel)
Użytkownicy: goście hotelowi, turyści, mieszkańcy wsi

Opis koncepcji

W projekcie przedstawiono zagospodarowanie parku w obrębie dawnego zespołu pałacowo-folwarcznego w Karpnikach. Przed podjęciem prac projektowych przestudiowano liczne źródła historyczne oraz przeprowadzono liczne analizy, wykonano inwentaryzację terenu czy spis dendrologiczny parku. Na ich podstawie opracowano wytyczne do koncepcji projektowej. Wśród nich znalazły się: konieczność wprowadzenia nowego układu komunikacyjnego, wyznaczenia parkingu, uzupełnienie istniejącego drzewostanu oraz potrzeba nowego zagospodarowania stawów znajdujących się w sąsiedztwie pałacu. Projekt uwzględnia przyszłe funkcje pałacu – centrum hotelowe ze SPA. W celu uporządkowania przestrzeni parkowej wyznaczono poszczególne strefy. Poprzez nadanie im nowych funkcji i przekształcenie poszczególnych części, wykreowano miejsce, które posiada istotne znaczenie dla miejscowości Karpniki. W koncepcji zapewniono miejsce do wypoczynku dla gości i mieszkańców czy rekreacji, dzięki czemu przestrzeń ta stanie się nie tylko centrum życia lokalnej ludności, ale również ważnym punktem na mapie turystycznej Kotliny Jeleniogórskiej. Założenie zostało wzbogacone o nowy układ komunikacyjny i atrakcyjne nasadzenia pasujące do naturalnego charakteru parku i otoczenia. Wprowadzono liczne rośliny wilgociolubne, naśladujące naturalne siedliska, które tworzą harmonijne kompozycje. Zadbano również o elementy małej architektury jak ławki i drewniane pomosty oraz praktyczne oświetlenie. Całość akcentuje piękne położenie pałacu, który wraz ze spektakularnymi widokami na pobliskie Góry Sokole i naturalny krajobraz pól i łąk, tworzy zachwycające pejzaże.
Efektem projektu jest przekształcenie parku z zachowaniem jego walorów historycznych i wyeksponowaniem wartości kulturowych. To niezwykłe miejsce z pewnością rozsławi Dolinę Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej oraz być może rozbudzi w przyszłych inwestorach chęć do zaopiekowania się i przywrócenia świetności podobnym założeniom.

Zagospodarowanie terenu przy bazylice na Skałce w Krakowie

Informacje ogólne:
Lokalizacja: Kraków (małopolskie)
Zleceniodawca: INTER Project Group

Opis koncepcji

Zakres prac obejmował koncepcję kształtu parterów dawnego ogrodu przy Klasztorze Paulinów na Skałce. Po wykonaniu studium historycznego (rysu historycznego obiektu, analizy faz rozwoju i przekształceń) oraz analizy stanu istniejącego, stwierdzono brak możliwości przywrócenia ich dawnego zasięgu i kształtu. Wypracowana przez autora koncepcja stanowi kompromis między wytycznymi konserwatora zabytków, oczekiwaniami inwestora, obecnymi i planowanymi funkcjami terenu, a jego dawnym charakterem. Zaprojektowany ogród stanowi współczesną kreację nawiązującą do typowego układu ogrodu klasztornego oraz koncepcji prof. Gerarda Ciołka. Parter ogrodowy z dwoma przecinającymi się pod kątem prostym alejkami, dzieli się na cztery nieregularne kwatery. Od bramy mieszczącej się od strony Ołtarza Trzech Tysiącleci wyprowadzono oś widokową biegnącą w kierunku kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Napisz do nas
1
Close chat
Witaj! Dziękujemy za wizytę u nas. Kliknij przycisk start i napisz do nas.

Start